Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
ITRE Ukr.jpg
Тип підрозділу Навчально-науковий інститут
Абревіатура ІТРЕ
Дата заснування 2001
Засновники РТФ, ФЕФ
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Прудиус Іван Никифорович
Директор Стрихалюк Богдан Михайлович
Розташування (адреса) Львів, вул. Професорська, 2
Періодичне друковане видання Вісник НУ «Львівська політехніка», Серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», «Електроніка»
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/itre


Загальна інформація

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (абревіатура — ІТРЕ) — навчально-науковий інститут у складі Національного університету «Львівська політехніка». Створений в 2001 р. на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів, створених відповідно у 1952 та 1964 рр.

Професорсько-викладацький склад інституту налічує 110 осіб. З них 20 відсотків — доктори наук, професори; 63 відсотки — кандидати наук, доценти.

До складу інституту входять сім кафедр, які готують спеціалістів з 6 напрямів і 12 спеціальностей.

Кафедри

Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (ЕЗІКТ)
Кафедра електронних приладів (ЕП)
Кафедра напівпровідникової електроніки (НПЕ)
Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)
Кафедра телекомунікацій (ТК)
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (ТРР)
Кафедра фотоніки (ФОТ)

Вчена рада інституту

Напрями підготовки фахівців

Галузь знань Спеціальність (ОКР "Бакалавр") Спеціалізація (ОКР "Спеціаліст", "Магістр") Випускова кафедра
Автоматизація та
приладобудування
Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої НПЕ, ФОТ
Фізична та біомедична електроніка
Лазерна і оптоелектронна техніка
Фотоніка та оптоінформатика
Електроніка та
телекомунікації
Електроніка Електронні прилади та пристрої ЕП
Телекомунікації та радіотехніка Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення ТК, ТРР, РЕПС, ЕЗІКТ
Біотехнічні та медичні апарати і системи
Інформаційні мережі зв’язку
Радіоелектронні апарати та засоби
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі
Технології та засоби телекомунікацій

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ

Адміністрація

11-ий навчальний корпус НУ"ЛП"
(Львів, вул. Професорська, 2)
3-ій навчальний корпус НУ"ЛП" (Львів, пл. Св.Юра, 1)

Директор

СТРИХАЛЮК Богдан Михайлович, доктор технічних наук, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем.

Дирекція — вул. Професорська, 2, 79013, м. Львів; 11-й навч. корпус, кімн. 209, тел. +38(032)258-23-88.


Перший заступник директора, декан магістратури

ваканція, , кафедри .

Деканат магістратури — 11-й навч. корпус, кімн. 212, тел. +38(032)258-26-05.


Заступник директора, декан бакалаврату

ОЗІРКОВСЬКИЙ Леонід Діонісійович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.

Деканат бакалаврату — 11-й навч. корпус, кімн. 211, тел. +38(032)258-24-20.


Заступник декана магістратури

ФАСТ Володимир Миколайович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій.

Викладацька кафедри ЕЗІКТ — 11-й навч. корпус, кімн. 307, тел. +38(032)258-22-70.


Заступник декана бакалаврату

КОЛОДІЙ Роман Степанович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій.

Викладацька кафедри ТК — 11-й навч. корпус, кімн. 302, тел. +38(032)258-24-44.

Навчальні корпуси

Кафедри Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки знаходяться у таких корпусах:

3 навчальний корпус — каф. ЕП, НПЕ, ФОТ;

11 навчальний корпус — каф. ЕЗІКТ, РЕПС, ТК, ТРР.