Кафедра технологій управління

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технологій управління
LogoTU.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТУ
Дата заснування 2009 рік
К-сть кандидатів наук 5
К-сть доцентів 2
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Завідувач кафедри д.е.н., доцент Ільчук Павло Григорович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 1-й корпус, кімнати 1.2
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tu
Власний сайт http://ipk.polynet.lviv.ua/nnipdo/KafTU/KafTU.html

Кафедра технологій управління створена у квітні 2009 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 43-10 від 6 квітня 2009) на базі Навчально-наукового Інституту адміністрування та післядипломної освіти. Науковий напрямок кафедри — Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств.

Загальна інформація

Необхідність підготовки фахівців зі спеціальності «Управління проектами» зумовлена широким впровадженням проектного управління в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці цієї спеціальності повинні визначати напрямки, розробляти і впроваджувати проекти розвитку підприємств, організацій і установ.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» спеціалізації «Управління бізнес-проектами» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від напрямку підготовки та набутої спеціальності за денною формою навчання. До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, економіки підприємства, інформатики та інших галузей знань.

Практика використання систем управління проектами довела їх високу ефективність і створила реальну потребу в значній кількості спеціалістів нового профілю — проект-менеджерів (керівників проектів) високої кваліфікації. Випускники даного напряму можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, брати участь в інвестиційних проектах і програмах, у тому числі, з іноземним капіталом.

Кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Фещур Роман Васильович. На кафедрі працюють також 2 доценти, 3 старших викладачі, 4 асистенти і 1 спеціаліст, серед яких 5 кандидатів наук.

Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

Матеріали досліджень використані для підготовки лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, а також знайшли своє відображення у методичних матеріалах та розробках. На сьогодні магістрантами кафедри опубліковано 12 наукових статей у наукових вісниках НУ «Львівська політехніка», здійснено понад 130 доповідей на студентських науково-технічних конференціях та опубліковано понад 90 тез та матеріалів доповідей.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Колектив кафедри активно розробляє і втілює у практику інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств, бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, здійснює дослідження напрямків розвитку економіки регіону.

З дня заснування кафедри працівниками за результатами виконаної науково-дослідної роботи опубліковано 6 підручників, 3 з яких з грифом МОН України, опубліковано понад 60 статей у фахових виданнях та здійснено понад 90 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях. Кафедра ТУ виступила також співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки і менеджменту» (м.Львів, 10-12 листопада 2011 р.).

Частина молодих науковців кафедри належить до школи завідувача Фещура Романа Васильовича, основними напрямками наукових досліджень якого є: проектне управління економічним та інноваційним розвитком підприємств; оцінювання потенціалу розвитку підприємств; планування соціально-економічного розвитку підприємств; управління маркетинговим потенціалом підприємств; індикативне планування розвитку промислових підприємств тощо.

Навчальна робота

Для студентів