Раєвський Юрій Аркадійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Раєвський Юрій Аркадійович
Дата народження 13 квітня 1947 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів хімічна термодинаміка похідних акрилових кислот
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра фізичної та колоїдної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Раєвський Юрій Аркадійович — кандидат технічних наук, доцент Кафедри фізичної та колоїдної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Наукові інтереси

Працює в галузі хімічної термодинаміки похідних акрилових кислот.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

  • Фізична хімія
  • Основи природознавства

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових праць.

Серед них:

  1. Фізична хімія: навчальний посібник для студентів базового напряму «Хімічна технологія та інженерія» / Вікторія Віталіївна Кочубей,Наталія Олександрівна Бутиліна, Петро Іванович Топільницький, Юрій Аркадійович Раєвський; В.о. Нац. ун-т "Львівська політехніка«. — Львів : Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 112 с. ISBN 966-553-810-3
  2. Вплив концентрації мономера на кінетику кополімеризації лаурилметакрилату в бензолі / Я. Бузіна, Н. Величківська, Т. Коваленко, Ю.Ван-Чин-Сян, Ю. Раєвський // VIII Всеукраїнська конференція молодих вчених,студентів та аспірантів з актуальних питань хімії, 11-14 травня 2010 р., Харків: тези доп. / НАН України, Наук.-технол. комплекс «Інститут монокристалів». — Х., 2010. — С. 56-57.
  3. Розрахунок порядків реакції за ініціатором та мономером кополімеризації лаурилметакрилату в бензолі / Ю. Я. Ван-Чин-Сян, Ю. А.Раєвський, Т. П. Коваленко, Я. А. Бузіна, Н. І. Величківська // Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии БФФХ-2010 :материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 26-30 апр. 2010 г. /Севастоп. нац. техн. ун-т [и др.]. — Севастополь, 2010. — Т. 1 : Общие вопросы физики и химии. — С. 312-313.
  4. Энергия пероксидной связи в пероксизамещенных силанах иэнтальпии образования силоксирадикалов. Влияние природы заместителей на энергию пероксидной связи / В. Н. Дибривный, Ю. Я. Ван-Чин-Сян, Ю. А.Раевский // Журн. физ. химии. 2010. — Т. 84, № 6. — С. 1020-1022. — Библиогр.: 19 назв.
  5. The enthalpies vaporization additive character of carboranederivatives / V. N. Dibrivnyi, H. V. Melnyk, Yu. A. Raevskii, Z. Yе. Pistun //3rd International summer sdiool «Supramolecular systems in chemistry andbiology», Sept. 6-10, 2010, Lviv, Ukraine : materials of rep. — Lviv : Triadaplus, 2010. — P. 65.
  6. Thermodynamic properties and reactivity of three peroxyesterpairs of O-, and M-carboranes-12 / V. N. Dibrivnyi, Yu. Van-Chin-Syan, Yu. A.Raevskii, H. V. Melnyk // 3rd International summer sdiool «Supramolecularsystems in chemistry and biology», Sept. 6-10, 2010, Lviv, Ukraine : materialsof rep. — Lviv : Triada plus, 2010. — P. 66.
  7. Vaporization and sublimation enthalpies of six carborane-12peroxide containing derivatives / V. Dibrivnyi, N. Boutylina, G. Melnyk, Yu.Raevskyi, Yu. Van-Chin-Syan // Chemistry and diem. Technology. — 2010. — Vol.4, № 2. — P. 85-89. — Bibliogr.: 8 titles.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 130

тел.: +38(032)258-23-40