Чухрай Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чухрай Наталія Іванівна
Chukhraj N.I..jpg
д.е.н.,професор
Дата народження 20 вересня 1964 року
Місце народження м. Оха, Сахалінської обл., Російська Федерація
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність економіка
Галузь наукових інтересів інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Чухрай Наталія Іванівна — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

1986 р. – закінчила Львівський політехнічний інститут інженерно-економічний факультет.

1992 р. – закінчила заочно аспірантуру у Львівському відділенні Інституту економіки НАН України.

1993 р. – захистила дисертацію на тему «Економічне стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Західного регіону)» у спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2003 р. – захистила дисертацію на тему «Формування інноваційного потенціалу підприємства на засадах маркетингу і логістики» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики, заслужений працівник освіти України

Професійна діяльність

 • 1988-1990 рр. - інженер у Львівському Інституті регіональних досліджень, потім - головний бухгалтер на МНВП “Аналімпо”.
 • 1988-1993 рр. – аспірант Львівського відділення Інституту економіки НАН України.
 • 1993–2003 рр. - викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу;
 • 2003–2008 рр. - професор кафедри (у вересні 2003 р. кафедра перейменована на кафедру маркетингу і логістики без зміни профілю підготовки фахівців).
 • у грудні 2004 р. присвоєно вчене звання професора.
 • Із червня 2008 р. по 2014 р. – завідувач кафедри менеджменту організацій.
 • з 2007 р. Член-кореспондент Української академії наук.
 • з 2011 р. академік Академії економічних наук України.
 • з 2014 р. - професор кафедри менеджменту організацій.
 • з 2014 р. - проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Проходила тренінгові програми, курси підвищення кваліфікації, стажування, зо­крема за кордоном:

 • стажування у Ренселерському полі­технічному інституті «Навчання бізнес- стратегії на основі методу кейс-стаді», м. Трой, США (1995);
 • програму «Тrain the Trainer» за під­тримки Баварського уряду, м. Мюнхен, Німеччина (1998);
 • програму зі складання кейс-стаді Durham University Business School, м. Дарем, Великобританія (1997);
 • логістичну програму з виробничої ло­гістики, м. Берлін, Німеччина (2006);
 • підвищення кваліфікації в Центрі ін­женерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Інженерна педагогіка» (Харків, січень-травень 2003 р.);
 • Літній інститут Академії викладацької майстерності «Як розробляти та ви­кладати курс «Операційний менедж­мент»» для викладачів ВНЗ - учасників проекту «Бізнес- менеджмент-освіта в Україні», організований Консорціумом із удосконалення бізнес-освіти в Украї­ні (CEUME) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (Ялта, липень 2004 р.).

Професійний досвід

Стаж наукової роботи у вишах – 25 років – НУ «Львівська політехніка».

Н.І. Чухрай - тренер-консультант Центру підтримки бізнесу «New Вiznet» (м. Львів), Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ).

Є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України, спеціалізованої вченої ради ІНЕМ Національного університету «Львів­ська політехніка», НМК з менеджменту, одним з розробників галузевого стандар­ту спеціальності «Менеджмент інновацій­ної діяльності».

За вагомий внесок у науку Н.І. Чухрай на­городжена Почесним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Під її керівництвом захищено 22 кандидатських дисертації.

Викладає курси

 • Академічне підприємництво;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Маркетинг інновацій.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент.

Тематика наукових досліджень:

 • Трансфер технологій;
 • Формування і розвиток взаємовідносин між бізнес-партнерами.
 • Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємств
 • Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі.

Громадська діяльність

Є членом Вченої ради та спеціалізованої вченої ради Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

З 2003р. була членом навчально-методичної комісії з „Менеджменту” секції Логістика” при Міністерстві освіти та науки України, з 2011р. - секції "менеджмент інноваційної діяльності", а також членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України.

Основні публікації

За результатами наукових досліджень надруковано понад 300 праць з питань інноватики, стратегічного менеджменту, маркетингу та логістики, зокрема, 14 навчальних підручників та посібників, з них 7 з грифом МОН, 9 монографій та окремих розділів у 8 колективних монографіях.

I. Підручники, навчальні посібники:

 1. Чухрай Н.І. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 c.
 2. Балик У. О. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 3: навчальний посібник / У. О. Балик, Н. Ю. Глинський, О. О. Жовтанецька, О. Я. Кобилюх, І. В. Когут, Н. С. Косар, Т. В. Лебідь, Литвин И.В., Л. С. Лісовська, З. С. Люльчак, М. М. Мамчин, І. Р. Петровська, З. М. Ривак, Й. С. Ситник, Г. І. Скорик, П. І. Стецюк, Р. В. Фещур, Н. І. Чухрай, Н. О. Шпак, В. С. Янішевський. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 160 c.

ІІ. Монографії

 1. Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових і фінансових рішень: Монографія / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна // За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 205 с.
ІІІ. Розділи у монографіях
 1. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгах вартості: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 228 с.
 2. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М., та ін., за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка. – К: КНЕУ, 2013. – 454 с. / § 3.2. Переоцінка та використання «прихованих» активів: новий стратегічний підхід до розвитку підприємства. – с. 184-197
 3. Чухрай Н.І. Формування системи альтернативних рішень щодо зменшення втрат електроенергії з впливом на операційну діяльність енергопостачальних підприємств /Чухрай Н.І., Бохонко** І.В. // Приазовський економічний вісник. – 2017. – № 2(02) 2017. – C. 76–79.
 4. Чухрай Н.І. Проектний менеджмент як базовий інструментарій інноваційного розвитку / Чухрай Н. І., Новаківський І. І. // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017) : праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 12–13 вересня 2017 р.). – 2017. – C. 190–193.
 5. Чухрай Н.І. Особливості побудови ланцюгів поставок термолабільної продукції // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 3–5 листопада 2016 р. : до 200-річчя Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – C. 317–320.
 6. Чухрай Н.І. Моделювання вибору кращого проекту для виявлення та уникнення втрат електроенергії на енергопостачальних підприємствах / Новаківський І. І., Бохонко** І. В. // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2017. – Т.18. – C. 326–330.
 7. Чухрай Н.І. Оцінювання ефективності маркетингових стратегій на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства / Коваль*** З., Чухрай Н.І. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 268–273.
 8. Чухрай Н.І. Методичні підходи щодо обґрунтування заходів із покращання використання складових потенціалу промислових підприємств / Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я., Глянцева* О. І. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 2. – C. 233–247.
 9. Чухрай Н. І. Prosumers as co-creators of value in the e-business / Н.І. Чухрай // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE. – 2015. – C. 115–132.
 10. Чухрай Н. І., Бохонко** І. В. Формування системи альтернативних рішень щодо зменшення втрат електроенергії з впливом на операційну діяльність енергопостачальних підприємств. // Приазовський економічний вісник. – 2017. – № 2(02) 2017. – C. 76–79.

Контактна інформація

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Тел: (032) 258-21-75

Е-mail: chuhraj@polynet.lviv.ua